Disclaimer

Je volgt de cursus 30dagenzonderalcohol.nl op je eigen risico. Wanneer je gedurende lange tijd dagelijks erg veel drinkt kan het onverstandig zijn om in 1 keer te stoppen met alcohol. Mocht dit voor jou aan de orde zijn dan adviseren we je om contact op te nemen met je huisarts.

Voorbij Alcohol en de (online) cursussen die zij biedt zijn bewustzijnstrainingen. Zij gaan over hoe je je kunt verhouden met je dagelijkse werkelijkheid zonder alcohol. Voorbij Alcohol heeft niet de bedoeling om een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden, maar wil haar ervaring en kennis beschikbaar stellen voor iedereen.

De informatie op de site, in de cursussen, trainingen en nieuwsbrieven, zijn geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. Je dient dan ook niet je medicatie, therapie of artsenbezoek te staken zonder overleg met je behandelend arts, therapeut of specialist.

De informatie, links of richtlijnen moeten door de gebruiker op de voor hem geschikte waarde worden geschat. Mogelijke benadeling van bepaalde mensen of organisaties is onbedoeld.

Voorbij Alcohol geeft geen enkele garantie, of deze nu zwart op wit staat of gesuggereerd wordt, met betrekking tot een product of cursus. Voorbij Alcohol is niet verantwoordelijk voor welke gevolgen dan ook voortvloeiend uit deelname aan de cursussen.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. We doen ons uiterste best de informatie actueel en juist te houden. Voorbij Alcohol aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie of inhoud van de website of cursussen.

Wanneer je gezondheidsklachten hebt adviseren we je om altijd naar een arts te gaan voor deskundig advies en begeleiding.